HOME > 커뮤니티 > 알림마당
2021 재외동포 교육과정 안내
교육원 2021.07.06 71
(Online Course) 2021 Korean Homeland Education Application Form_RUS.docx


                                          
                                        2021 재외동포 국내교육과정(K-HED)  과정별교과별 교육계획

 과정: 한국어이해

 자격: 만 12세

 시간: 62시

 기간: 2021.9.3- 2021.10.22 2021년도 제78회 한국어능력시험 (TOPIK) 신청 기간 연장 안내
제3회 재외동포어린이 한국어 그림일기 대회